Vilkår for bruk

1. Firma

Førstegir.no er levert av Cmart as, 927032767. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Kontakt informasjon:
support@merchpartner.no
Tenorveien 50
1850 Slitu

2. Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av CmartAS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Alle priser er oppgitt inklusive mva og frakt. 

3. Korrektur

Om du bestiller et produkt som inneholder dine endringer, logo, firmanavn eller annet, vil du i alle tilfeller se korrekturen direkte i nettleseren før du gjennomfører bestillingen. Det du ser er det du får levert.

4. Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK inklusive mva f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Frakt tilkommer på alle bestillinger under 1499,-. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. 

Det tas forbehold om skrivefeil i tilbud og ordrebekreftelse.

5.1 Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsmåten i kassen. Betalingsmåten er levert av Bambora og vi tilbyr kortbetaling, vipps betaling og faktura/delbetaling. Trekk av kort gjøres når varen er sendt.

5.2 Faktura og delbetaling

I samarbeid med Collector Bank tilbyr vi en trygg og enkel faktura- og delbetalingsløsning. Tjenesten tilbyr deg en engangskreditt som betaling for dine kjøp. Engangskreditten innebærer at kreditten er bundet til det enkelte kjøp og at du som forbruker ikke har noe ytterligere utestående kredittforhold med Collector Bank.

Ved valg av faktura er forfallstiden 14 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din folkeregistrerte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet. Ved valg av faktura kan du velge å betale hele beløpet med en gang eller alternativt logge inn på bill.lindorff.no og søke om en delbetalingsavtale.

For å kunne benytte tjenesten må du på kjøpstidspunktet ha en permanent og offisiell norsk bostedsadresse og være minst 18 år gammel. Betalingsmåten er bare tilgjengelig for privatpersoner, og forutsetter at du har tatt vare på dine økonomiske forpliktelser og har en god betalingshistorikk.

En kredittsjekk gjennomføres i forbindelse med kjøpet. Kredittvurderingen utføres av Collector Bank, og informasjonen vil ikke bli lagret hos nettbutikken hvor kjøpet blir utført. Din personlige informasjon vil kun bli benyttet til å beslutte om kreditt skal gis eller ikke. Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

5.3 Spørsmål knyttet til din faktura eller delbetaling

Collector Bank (tidligere Lindorff/lowel) kundeservice hjelper deg med alle spørsmål angående din faktura eller delbetaling. Kontakt kundeservice via e-post på bill@lowel.no eller via telefon 23 17 11 56, mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00

5.4 Fakturaavgift

En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 14 dagers forfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21 %. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12 eller 24 måneder spesifisert i henhold til kjøpesum.

6. Forsendelse

Alle leveringer skjer med vår transportør. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 2 til 14 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brevs form) og  som muligens må hentes på ditt lokale postkontor.

Du vil motta en e-post av oss med forsendelsenummeret ditt så snart dette er generert sammen med link hvor du kan spore forsendelsen din.

Sporing er kun tilgjengelig dersom pakken ikke sendes som brev.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentet pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur til oss blir kunde belastet for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 550 kr eks. mva pr 01.2020

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden bli belastet kunde og ikke Cmart as.

6.1 Hente selv

Velger du å hente ordren din selv hos oss i Vestby, kan dette gjøres alle virkedager og MÅ gjøres innen 14 dager (gjelder ikke ved høytider, ferier eller helligdager). Dersom ordren fortsatt er uavhentet vil vi legge tilbake lagervarer på lageret og fakturere ytterligere 59,- kroner for håndtering. Ved spesialvarer som er produsert for deg og ikke kan selges videre er gebyret 450,- pr 01.01.2020. Faktura på et eventuelt gebyr sendes pr epost med 14 dagers betalingsfrist.

7. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

8. Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Som privatkunde har du to års reklamasjonsrett i henhold til Norsk lov. Egne lover gjelder for produkter som er spesiallaget for deg.

9. Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Cmart as betaler ikke selger disse utgiftene.

10. Angrefrist

Som privatkunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Angreretten kan kun benyttes dersom varen kan returneres i originalemballasjen, og er i det vesentlige uforandret. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Eventuelt produkter solgt med 30 dagers gratis prøvetid uten forpliktelser hvor kjøper står for returkostnader.

Hvis du benytter din rett til å heve kjøp, vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig, eller innen 30 dager fra den datoen vi har mottatt varene.

Angrefristen gjelder kun varer som IKKE er spesialprodusert for deg.

11. Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

12. Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

13. Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig om-levering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Cmart as fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

14. Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Behandlingsansvarlig:

E-post: support@merchpartner.no
Cmart AS
Tenorveien 50
1850 Slitu  

Org.nr: 927032767

Hva slags personopplysninger som behandles

Behandlingsansvarlig er forpliktet til å behandle personvernopplysninger av kunder og brukere på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon til våre kunder og brukere i alle forretningsprosesser. Denne personvernerklæringen gjelder for alle tjenester som er tilgjengelig på nettsteder drevet av Behandlingsansvarlig.

Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt i henhold til lov og/eller avtale. Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på nettsiden eller er i kontakt med salg og support via e-post og telefon, eller når du bruker våre tjenester.

Opplysninger vi behandler, kan blant annet omfatte: navn, adresse, e-post, telefonnummer. For enkelte av våre tjenester kan det være nødvendig å behandle andre typer personopplysninger.

Innhenting av data fra tredjepart

Din data kan i visse tilfeller utfylles av informasjon fra tredjepart. Dette kan f.eks. være søk i offentlige register, slik som brreg.no eller offentlig tilgjengelig data fra telefonkatalogtjenester. Dersom annen data ønskes innhentet, vil det bli bedt spesifikt om samtykke for dette.

Bruk av personopplysninger

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.

Oppbevaring og sletting

Behandlingsansvarlig tar digital sikkerhet på alvor. Din informasjon lagres i vår nettbutikkplattform levert av Unisign AS. All lagring er kontrollert av strenge sikkerhetsprosedyrer. All utveksling av personopplysninger sendes kryptert over SSL.

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Kommunikasjon gjennom e-post

Som kunde vil du motta e-post relatert til ordrer du har lagt inn, sporingsnummer, glemt passord, informasjon om ditt kundeforhold ol. Dette er definert som berettiget interesse og vil ikke bes om samtykke til.

Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i  e-postene.

Utlevering av personopplysninger

Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter, vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendighet blir overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter ivaretas.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

Behandlingsansvarlig bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonkapsler (cookies) for denne nettsiden. Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsteder lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettsidene våre. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot våre brukere.

Når du besøker våre tjenester, setter vi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester

Google Analytics
Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet, til å forbedre og videreutvikle nettsiden vår.

Du kan hindre at opplysningene som registreres i cookiene (inkl. IP-adressen) overføres til og behandles av Google ved å laste ned og installere en plugin som du finner på denne lenken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no. Alternativt kan du klikke på denne lenken for å hindre at Google Analytics registrerer aktivitet på denne nettsiden i framtiden. Da legges det en opt-out cookie på computeren/enheten din. Hvis du sletter cookiene dine, må du klikke her på nytt.

Google Adwords
Vi kjører annonse kampanjer gjennom Google sin plattform. Vi bruker informasjonskapsler slik at du kan få opp annonser basert på ditt besøksmønster. Du kan lese mer om det her: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

Merk at ingen personlige opplysninger deles, og det er mulig å reservere seg mot denne sporingen, se “Do Not Track” under. Dersom du ikke samtykker til lagring av disse informasjonskapslene, må du deaktivere funksjonen gjennom innstillingene i din nettleser.

Dersom du aktiverer Do Not Track-funksjonen i din nettleser, vil vi etter beste evne skru av all sporing av ditt besøk på våre sider. For mer informasjon om Do Not Track, se http://donottrack.us/

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til behandlingsansvarlig med kontaktinformasjon øverst i denne erklæringen. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.